زبان
FA
EN

لرزش نگاری > دستگاه های مادر

TDSP

سامانهٔ پیشرفتهٔ پایش لرزش ماشین های چرخنده

بیشتر>>>

T1-C

سامانهٔ مدولار چند کانال برای پایش لرزش دمنده های تونلی

بیشتر>>>

TM1

سامانهٔ پایش لرزش دو کانال

بیشتر>>>

T1-45

سامانهٔ هشدار لرزش دارای یک آستانهٔ هشدار

بیشتر>>>

TR-A TR-V TR-VMT

ترانسمیتر (فرستنده) لرزش

بیشتر>>>

TMP

این مدل دیگر ساخته نمی شود

بیشتر>>>

T1-NC2

سامانۀ پایش لرزش نسبی دو کانال

بیشتر>>>

T1-DA DV

سامانهٔ پایش لرزش تک کانال، دارای یک سیگنال آنالوگ و دو هشدار

بیشتر>>>

T3-NC2

سامانهٔ پایش جابجایی ترزه ای (محوری) دو کانال

بیشتر>>>

T1-D

سامانهٔ پایش لرزش تک کانال با توانایی فراهم کردن سیگنال آنالوگ و دو دسترسی برای هشدار

بیشتر>>>

T1-D2

سامانهٔ پایش لرزش دو کانال با توانایی فراهم کردن سیگنال آنالوگ و دو دسترسی برای هشدار

بیشتر>>>

T1-EA

سامانهٔ پایش لرزش تک کانال یا دو کانال، دارای سیگنال آنالوگ و دو هشدار

بیشتر>>>

T1-EV1

سامانهٔ پایش لرزش تک کانال با توانایی فراهم کردن سیگنال آنالوگ و دو دسترسی برای هشدار

بیشتر>>>

T1-EV2

سامانهٔ پایش لرزش دو کانال با توانایی فراهم کردن سیگنال آنالوگ و دو دسترسی برای هشدار

بیشتر>>>img

Siamo spiacenti il vostro browser non consente una corretta visualizzazione del sito.e6.png" alt="img" />

Siamo spiacenti il vostro browser non consente una corretta visualizzazione del sito.

Scaricate un browser adeguato oppure aggiornate Internet Explorer.

Grazie.