زبان
FA
EN

%>

Z5-TC

برای روتورهای بسیار کوچک - تا سنگینی 10 کیلوگرم
با شگردی ویژه در سیستم گرداننده که این دسترسی را به کاربر می دهد که تسمۀ گرداننده را هم در زیر روتور بگذارد و هم در بالای آن.

پایه دستگاه را می توان به سادگی بر روی یک میز کار تراز بست . 

    
   کمپانی *
   نام و نام خانوادگی *
   نشانی
   کد پستی
   شهر
   کشور *
   تلفن *
   فکس
   ایمیل *
   ..بیشتر
   نام پایتخت ایران چیست؟ *   img

   Siamo spiacenti il vostro browser non consente una corretta visualizzazione del sito.

   Scaricate un browser adeguato oppure aggiornate Internet Explorer.

   Grazie.