زبان
FA
EN

%>

Z300-TCI
با گنجایش 450 کیلوگرم


گنجایش این دستگاه 450 کیلوگرم است.
این دستگاه از سیستم گردانندۀ تسمه ای بهره می برد و با کمک بخش بهسازی خودکار، کار بالانسینگ را به تندی و با ریزسنجی بالا انجام می دهد. 

    
   کمپانی *
   نام و نام خانوادگی *
   نشانی
   کد پستی
   شهر
   کشور *
   تلفن *
   فکس
   ایمیل *
   ..بیشتر
   نام پایتخت ایران چیست؟ *   img

   Siamo spiacenti il vostro browser non consente una corretta visualizzazione del sito.

   Scaricate un browser adeguato oppure aggiornate Internet Explorer.

   Grazie.