زبان
FA
EN

TR-NC8 - TR-NC8V < لرزش نگاری > ترانسمیترها %>

TR-NC8 - TR-NC8V
ترانسمیتر (فرستنده) لرزش برای اندازه گیری جابجایی


این ترانسمیتر (در بر گیرندۀ سنسور، کابل و ترانسمیتر) برای اندازه گیری و پایش لرزش نسبی، جابجایی ترزه ای (محوری) و تندی چرخش بکار می ردو و سیگنال 4 تا 20 میلی آمگر فراهم می کند. استانداردهای گوناگونی برای این ترانسمیتر در دسترس است مانند

ATEX

IECEX

TP PC 

    
   کمپانی *
   نام و نام خانوادگی *
   نشانی
   کد پستی
   شهر
   کشور *
   تلفن *
   فکس
   ایمیل *
   ..بیشتر
   نام پایتخت ایران چیست؟ *   img

   Siamo spiacenti il vostro browser non consente una corretta visualizzazione del sito.

   Scaricate un browser adeguato oppure aggiornate Internet Explorer.

   Grazie.