زبان
FA
EN

TRAL-A TRAL-V < لرزش نگاری > ترانسمیترها %>

TRAL-A TRAL-V
ترانسمیتر (فرستنده) لرزش دارای دو اندازه برای هشدار


 

این دستگاه سیگنال را از یک سنسور شتاب سنج (TA-18/S) یا سنسور تندی سنج (T1-40) یا سنسور تندی سنج پیزو الکتریک (TV22) دریافت می کند و آن را به سیگنال 4 تا 20 میلی آمپر بر می گرداند. این دستگاه دارای دو رلۀ دارای آستانه به همراه هشدار برای هر یک است. همچنین درگاهی ویژۀ بررسی کارکرد با دستگاه های لرزش نگاری (CEMB N600) دستی رو این دستگاه هست. 

    
   کمپانی *
   نام و نام خانوادگی *
   نشانی
   کد پستی
   شهر
   کشور *
   تلفن *
   فکس
   ایمیل *
   ..بیشتر
   نام پایتخت ایران چیست؟ *   img

   Siamo spiacenti il vostro browser non consente una corretta visualizzazione del sito.

   Scaricate un browser adeguato oppure aggiornate Internet Explorer.

   Grazie.