زبان
FA
EN

TR-A TR-V TR-VMT < لرزش نگاری > ترانسمیترها %>

TR-A TR-V TR-VMT
ترانسمیتر (فرستنده) لرزش


این دستگاه سیگنال را از یک سنسور شتاب سنج (TA-18/S) یا سنسور تندی سنج (T1-40) یا سنسور تندی سنج پیزو الکتریک (TV22) دریافت می کند و آن را به سیگنال 4 تا 20 میلی آمپر بر می گرداند و می تواند یک راست به پی ال سی بفرستد. همچنین درگاهی ویژۀ بررسی کارکرد با دستگاه های لرزش نگاری (CEMB N600) دستی رو این دستگاه هست. 

    
   کمپانی *
   نام و نام خانوادگی *
   نشانی
   کد پستی
   شهر
   کشور *
   تلفن *
   فکس
   ایمیل *
   ..بیشتر
   نام پایتخت ایران چیست؟ *   img

   Siamo spiacenti il vostro browser non consente una corretta visualizzazione del sito.

   Scaricate un browser adeguato oppure aggiornate Internet Explorer.

   Grazie.