زبان
FA
EN

TR-I ATEX < لرزش نگاری > ترانسمیترها %>

TR-I ATEX
ترانسمیتر (فرستنده) لرزش


استانداردهای گوناگونی برای این ترانسمیتر در دسترس است مانند

ATEX

IECEX

TP PC

PLC/DCS2 

    
   کمپانی *
   نام و نام خانوادگی *
   نشانی
   کد پستی
   شهر
   کشور *
   تلفن *
   فکس
   ایمیل *
   ..بیشتر
   نام پایتخت ایران چیست؟ *   img

   Siamo spiacenti il vostro browser non consente una corretta visualizzazione del sito.

   Scaricate un browser adeguato oppure aggiornate Internet Explorer.

   Grazie.